Transformere

En transformer omsætter fra én spænding til en anden. Forholdet mellem hvad transformeren omsætter til og fra bestemmes at antallet af vindinger der er på henholdsvis primær- og sekunderdærsiden af transformeren. På primærsiden er den spænding så vi fører til transformeren og som vi gerne vil have transformeret til en anden spænding, typisk en lavere spænding, som er den vi får ud på sekunderdærsiden.

Her ses et eksempel på en jernkernetransformer hvor tråde vikles rundt om en magnet. Antallet af gange der vikles rundt om magneten kalder for vindinger. Hvis transformeren bruges til at transformere til en lavere spænding, så er der flere vindinger på primærsiden end på sekundærsiden.

Nedenfor ses de forkortelser man bruger når man taler om transformere:

Transformer forkortelser

Brug denne tabel til at udregne de forskellige værdier i en transformer:

Transformerformler