IBI

Intelligente Bygningsinstallationer

Op gennem 1990’erne, blev verden i stigende grad opmærksom på muligheden for at optimere de tekniske installationer i bygninger, dels så de blev smartere ved at være mere selvregulerende, samt ved at være mere økonomiske. Definitionen af en intelligent bygningsinstallation er netop dette – at give komfort til brugeren i form af reduceret betjening og/eller at give en energibesparelse ved at reducere ”ON-tiden” på f.eks. lys, varme/køling og ventilation.

Der findes efterhånden en række forskellige systemer til at lave IBI. Nogle er designet til at fokusere kun på komfortstyring, andre på at lave komfortstyring med et fokus på nogle af de energibesparende områder og andre fokuserer mere udelukkende på energibesparende områder og fokusere slet ikke på komfortstyring. Med tiden er der blevet koblet en del ekstra grene på begrebet IBI, så det nu også råder over brand- og tyverialarmanlæg, adgangskontrol- og TV overvågningsanlæg, vand- og gasinstallationer, elevatorer, dørtelefoner og meget mere. Muligheden for visualisering, overvågning og styring af en hel bygnings installationer fra ét centralt sted, er også noget som er blevet muligt med IBI.

Vælg et af følgende punkter:

LON
KNX
BMS – Building Management System
HVAC anlæg
AIA – Automatisk Indbrudsalarm
ADK – Adgangskontrol
TV-overvågning