AIA – Automatisk Indbrudsalarm

Et automatisk indbrudsalarmanlæg bruges til automatisk at registrere indtrængen eller forsøg på indtrængen, og alarmerer om dette, enten lokalt, til alarmcentral eller begge dele.

Anlægget overvåger bl.a. grænseflader og bevægelse i rum og deles op i SKAL-sikring, CELLE-sikring og OBJEKT-sikring.
Med skalsikring forstås at man overvåger grænsefladerne i bygning. Med grænseflader forstås vægge, lofter og gulve. Åbninger i grænseflader, dvs. et hul som er større end 0,1 m2 , som f.eks. døre og vinduer er typisk de dele af grænsefladen som man overvåger. Overvågning af disse foregår f.eks. med magnetkontakter og glasbrudsdetektorer. Nogle typer af bygningsdele vurderes som svage bygningsdele og derfor kan det være utilstrækkeligt kun at overvåge åbningen i grænseflade, men også grænsefladen selv.

En svag bygningsdel, er en bygningsdel som ikke effektivt kan modstå, at en større åbning frembringes ved åbning og/eller gennembrydning ved anvendelse af almindeligt håndværktøj. Dvs. at hvis man har en ydervæg i et sommerhus bestående af et lag forskallingsbrædder yderest, isolering i midten og et lag gips på indersiden, og man så sætter en ståldør i samt en lås i høj sikkerhedsklasse, så kan det være nemmere bare at trænge gennem væggen end at forsøge at bryde døren op.

Hvis man i ovenstående eksempel kun havde skalsikret døren og tyveknægte trængte igennem væggen, så ville alarmen ikke blive aktiveret. Derfor skal man vurdere valget af skalsikring nøje hvis man har svage bygningsdele, samt at der bør være en samhørighed mellem bygningsdele og robustheden af døre og vinduer, samt valget af mekanisk sikring.
Uanset hvor svag eller stærk ens bygningsdele er, giver det en sikrere installation, hvis bygningsdelene er overvåget. Dette kan gøres ved brug af en lang række af anlægskomponenter. Det nemmeste er at supplere overvågningen af åbninger i grænseflader med rumovervågning i form af PIR-sensorer. Man kan også montere vibrationskontakter i væggene, så de kan detektere hvis der f.eks. bliver brugt værktøj til opbrydning af væggene.

Cellesikring er sikring af en celle i en bygning. En celle kan f.eks. være et rum som kræver særlig sikringsmæssig opmærksomhed. Man kan f.eks. godt have skalsikring på en bygning og så have en celle/et rum i bygningen så skal sikres yderligere, f.eks. ved brug af bedre låse, døre, stærkere bygningsdele eller anden type elektronisk overvågning.

Objektsikring er sikring af et objekt/flere objekter. Det kan f.eks. være en udstillingsmontre på et museum, som har en genstand af høj værdi udstillet i sig. Objektsikringen dækker her, ligesom med de andre typer af sikring, dels den mekaniske sikring, og dels den elektroniske sikring. Optimering af mekanisk sikring kunne i dette tilfælde være af man valgte et udstillingsmontre som er særligt svært at bryde ind i, og elektronisk sikring af objektet kan være at objektet alene er PIR overvåget, at der er vibrationskontaktor i monteret eller en magnetkontakt.

Kravene til hvordan man skal sikre sine værdigenstande, både som virksomhed og som privat, er naturligvis udfærdiget at dem som skal betale, hvis noget bliver bestjålet – nemlig forsikringsselskaberne. Forsikring og Pension er sammenslutning af forsikringsselskaber og AIA-faglige personer, som i en længere årrække har stået for at fastsætte og justere grænserne for hvordan man skal sikre sig for at opnå dækning i tilfælde af tyveri.

Forsikring og Pension har udarbejdet sikringskataloget, som definerer seks forskellige sikringsniveauer: 10, 20, 30, 40, 50 og 60, hvor 60 er meget høj grad af sikring og 10 nærmest er ingenting. Hvert af de seks niveauer er yderligere opdelt i skalsikring, cellesikring og objektsikring.