IP-klasser

IP-klasser, også kaldet kapslingsklasser, er en standard for hvor modstandsdygtigt en genstand på især to parametre markeret med hhv. IP X- og IP -X.

En genstand, f.eks. en membrandåse, kan være mærke IP65.

Det første tal fortæller om hvor godt membrandåsen beskytter sit indhold mod indtrængen af fremmedlegemer, men samtidig også om risikoen for at komme i berøring med membrandåsens indhold.

IP-klasser første tal

Det andet tal fortæller om hvor godt der beskyttes mod indtrængen af vand.

IP-klasser andet tal

Der kan i IP-koden, nogle gange forekomme et bogstav til sidst. Bogstavet angivet udelukkende beskyttelser af personer med berøring, men det benyttes kun hvis graden af berøringsbeskyttelse er højere end angivet ved første ciffer eller hvis der kun er behov for at angive graden af berøringsbeskyttelse, mens graden af beskyttelse mod, at fremmedlegemer kan trænge ind i materiellet, er uden betydning.

IP-klasser tredje bogstav

De mest almindeligt anvendte IP-klasser er:

IP21 – bruges til materiel, som bruges indendørs og ikke skal udsættes for vand

IP44 – bruges til materiel, som skal bruges udendørs hvor der er risiko for nogen udsættelse for vand

IP65 – bruges til materiel, som skal bruges udendørs hvor der er stor risiko for udsættelse for vand