Kortslutningsstrømme (Ik,min & Ik,max)

I det følgende gennemgås formler mv. for udregning af hhv. Ik,min og Ik,max.

IK,min

Ik,min – vedrører kortslutningsstrømme i kabler – Kortslutninger mellem fase og nul kaldes for ”Line” (engelsk) og kortslutninger mellem fase og jord kaldes for ”Loop”. Det følgende vedrører udregning af Ik,min for line-kortslutninger, altså en fase/nul kortslutning. Til udregning af denne bruges altid U = 230V og ikke f.eks. 400V, da der tages udgangspunkt i én fases kortslutning. Kortslutninger mellem fase og jord, udregnes ikke med Ik,min, men tager udgangspunkt i en måling af overgangsmodstanden til jord.

IKmin1

Hvis ledningsmodstanden er så stor at kortslutningsstrømmen ikke overstiger sikringens mærkestrøm, så sprænger sikringen ikke ved kortslutning.

IKmin2

Ved en automatsikringsstørrelse på 10A klasse C, vil en kortslutning som minimum belaste automatsikringen med 153,33A, og derfor vil sikringen slå efter højst 0,1 sekund. Havde det været samme type sikring men med en minimum kortslutningsstrøm på 90A, så havde sikringen ”troet” at den blev overbelastet med 90A og vil derfor slå på >0,1 sekund.
Det er uhensigtsmæssigt at kortslutningsstrømmen får lov at leve længere end højst nødvendigt, da den høje strøm belaster hele installationen. Derfor skal der dimensioneres så sikringsudstyret kan håndtere minimum kortslutningsstrømmene.

Automatsikringstyper

IKmin3

IKmin4

Man tilføjer en sikkerhedsmargin på 50%, hvilket er det samme som at gange med 3 i stedet for 2. Man ganger med 2 til at starte med fordi kortslutningen løber fra stikledningen til gruppeledningen og tilbage i stikledningen.

IKmin5

Ikmin,ikmax

Jf. Fællesregulativet er IK,min ved gravstenen lig med 5 gange forsikringen i gravstenen, medmindre andet er kendt. Denne bruges ved udregning af RF.

Udregning ud fra ovenstående eksempel:

IKmin6

Nu beregnes IK,min helt ude ved enden af installationen (ved stikkontakten):

IKmin7

Kontrol:

Automasikrings type C kræver 10 * In (fx 10A) = 100A. Vi kan bruge en automatsikring da IK,min er god nok >100A.

Ved almindelig smeltesikring:

IKmin8

IK,max

Ik,max – vedrører kortslutningsstrømme i materiel –  Ik,max-kortslutninger er kortslutninger mellem 3 faser. I praksis kan man også have kortslutning blot to faser, men med IK,max forstås den værst tænkelige fasekortslutning, hvilket er en kortslutning mellem alle tre faser. Det angivne IK,max på materiellet skal kunne holde til den beregnede IK,max.

IKmax1

I Fællesregulativet oplyses det at man til brug for udregning af IK,max kan regne med en IK,max på 16.000A ved ens gravsten med en faseforskydning på cos ⱷ 0,3. 

IKmax2

De ovenstående tal kan betragtes som standardværdier for forsyningen, da Fællesregulativet dikterer forudsætningerne.

Herefter tages der udgangspunkt i en installation hvor der er en 16 kvadrat stikledning på 20 meter ind til en gruppetavle.

IKmax3

Omh pr. kilometer kan aflæses i dimensioneringshåndbogen side 39. Værdier til udregning af R øverst og XL nederst.

IKmax4

IKmax5

IK,max er 7.301,59A for enden af 16 kvadratet. Havde der været flere kabler, skulle vi have udregnet R og XL for dem også og tilføje dem i Z-formlen, for til sidst at udregne den nye IK,max