Virkningsgrad, slipprocent og polpar

Virkningsgrad

Virkningsgraden er for en motor er forholdet mellem den optagne effekt og den afgivne effekt. Den optagne effekt baserer sig på en udregning hvor der kompenseres for en række forhold, bl.a. fasekompensering (cosⱷ) og brugen af flere faser. Den afgivne effekt aflæses på mærkepladen, og er et udtryk for hvor meget effekt man kan forvente at få fra motoren.
Forholdet mellem hvad vi tilfører (optagen effekt) og hvad vi får ud af den (afgivne effekt) kaldes virkningsgrad.

Virkningsgrad symboliseres ved det græske bogstav Eta – ᶯ

motormærkeplade

Den optagne effekt udregnes på følgende måde:

Den afgivne effekt er aflæst på mærkepladen til 4.000W

Virkningsgraden er altså 0,78, svarende til at der er 1-0,78 = 0,22 tab i motoren – altså 22%.

Polpar

synkrone omløbshastigheder

Hastigheden på en asynkrone kortslutningsmotor (AC), er bestemt af frekvens og antallet af polpar i motoren. Hvor frekvensen er noget der kan styres med en frekvensomformer, er antallet af polpar noget som er bygget ind i motoren og som ikke lige er til at regulere på.
På en motors mærkeplade er det asynkrone omløbstal (rpm – rounds per minute) angivet. I dette tilfælde er motorens omløbstal angivet til 1.420 rpm. Det nærmeste større synkrone omløbstal bestemmer hvor mange polpar motoren har. For vores motor med 1.420 rpm er det altså 1.500 ved to polpar, som er det nærmest større synkrone omløbstal.

polpar

Slipprocent
Slipprocenten er et resultat af hvor langt motorens asynkrone omløbstal ligger fra det synkrone omløbstal.
slipprocent