Præfikser

Præfikser er ord der forkorter tal, så man sparer en masse nuller. Et præfiks som vi alle er meget bekendt med er kilo. Kilo betyder i virkeligheden bare tusind, og de fleste af os bruger det meget ofte i forbindelse med gram.
Man siger f.eks. at man har to kilo mel, hvor man underforstået mener at man har to kilogram mel – altså to tusind gram mel. I virkeligheden er måden vi bruger kilo på ret misvisende, da vi helt glemmer at sige at det altså er gram vi mener.

Ud over kilo findes der en masse andre præfikser som hjælper til at forkorte tallene. Nogle af disse er vist nedenfor:

Vær opmærksom på store og små bogstaver!

Præfiks Forkortelse Potens Nominelt tal
Peta P 1015

1.000.000.000.000.000

Tera T 1012

1.000.000.000.000

Giga G 109

1.000.000.000

Mega M 106

1.000.000

Kilo k 103

1.000

Hecto h 102

100

Deca da 101

10

100

1

Deci d 10-1

0,1

Centi c 10-2

0,01

Milli m 10-3

0,001

Micro µ 10-6

0,000.001

Nano N 10-9

0,000.000.001

Pico P 10-12

0,000.000.000.001

Femto f 10-15

0,000.000.000.000.001

Hvis du synes at det er lidt svært at regne med præfikser, så husk, at du skal dividere det tal du har med det nominelle tal for at gøre tallet til det pågældende præfiks.

Se nedenstående eksempel:

Du har først et tal der hedder 3.350 enheder. Du vil nu gerne have tallet til at være i præfikset kilo.

3.350 / 1.000 = 3,35 kilo enheder

For at få tallet tilbage til udgangspunktet ganger man med præfiksets nominelle tal. Det vil sige:

3,35 * 1000 = 3.350 enheder

Nu vil vi gerne have tallet til at blive nævnt i nano enheder, og gør derfor som før, ved at dividere først:

3.350 / 0,000.000.001 = 3.350.000.000.000 nano enheder

Igen, for at få tallet tilbage til udgangspunktet ganges med præfiksets nominelle tal

3.350.000.000.000 * 0,000.000.001 = 3.350 enheder

 

Se selv, præfikser er nemt hvis bare man følges disse regneregler, og husk, det er nemmere hvis man først regner tallene til 100 i stedet for at regne direkte for f.eks. kilo til milli.