BMS

Building Management System

Et BMS system bruges til at samle de forskellige IBI undersystemer i ét enkelt system. Man har fortsat undersystemerne til at køre separat, men via OPC servere (Open Platform Communication), er det muligt for BMS systemet at forstå de forskellige sprog som undersystemerne snakker. Den eneste forudsætning er, at BMS systemet er kompatibelt med de OPC servere som undersystemerne anvender samt at BMS systemet kan håndtere flere end en OPC server på én gang.

BMS systemet bruges ud over at sende signaler på tværs mellem de forskellige undersystemer, og til at visualisere hvad der foregår i installationen.