ADK – Adgangskontrol

Adgangskontrolanlæg bruges til at kontrollere adgang til og fra bestemte områder. Anlæggene kan være alt fra et meget simpelt stand-alone anlæg med en dørlås og et kodetastetur til en større bygning med forskellige sikkerhedsniveauer og med brug af forskellige identifikationsklasser til forskellige områder.

Adgangskontrol er den intelligente måde at aflåse et område på, fremfor en lås med en nøgle til, hvor den eneste sikkerhed er, at den der har nøglen til låsen kan komme ind. Låsen kan ikke forholde sig til om du har stjålet nøglen og i virkeligheden ikke burde komme ind, men det kan adgangskontrolanlægget. Der findes fire forskellige identifikationsklasser indenfor ADK, som er et udtryk for netop hvor meget man skal ”give sig til kende” for at komme ind – eller ud.

Identifikationsklasser
Identifikationsklasse 0 – ingen positiv identifikation: Her er der ingen krav til identifikation af brugeren. Man kan frit passere ind og ud, blot ved aktivering af et tryk, en bevægelsesdetektor eller lignende.

Identifikationsklasse 1 – Lav identifikation på grundlag af ID-kode: Brugeren skal i klasse 1 give en form for kode, for at komme ind og/eller ud. Det kan være en personlig ID-kode eller et fælles password for flere brugere. Uanset hvad kan kode aflures og identifikationen er ikke meget bedre end en nøgle til en lås som også kan ”stjæles”.

Identifikationsklasse 2 – Middel identifikation på grundlag af ID-nøgle På dette niveau skal brugeren anvende en ID-nøgle for at opnå adgang. ID-nøglen kan være f.eks. en låsebrik eller et kort, men er i princippet ikke mere sikkert end f.eks. brug af ID-kode eller en traditionel nøgle. Til gengæld er identifikation af brugeren i større grad mulig fordi låsebrikker og kort i højere grad udstedes personligt og dermed viser hvem der kommer og går. En ID-nøgle kan også være et biometrisk afsæt, som f.eks. fingeraftryk eller irisscan.

Identifikationsklasse 3 – Høj identifikation på grundlag af ID-nøgle og ID-kode På dette højeste niveau, skal bruges være i besiddelse af både en fysisk ID-nøgle som f.eks. låsebrik eller kort, samt en ID-kode som f.eks. en kode på et tastetur. Nøgle og kort skal at passe sammen med hinanden, og med det i ADK databasen registrerede.

Sikkerhedsniveauer
Ud over identifikationsklasser, findes der også nogle sikkerhedsniveauer indenfor ADK, som vejledende bestemmer hvilke typer af krav der er til udstyret mv. for at være i det enkelte niveau.

ADK - sikkerhedsniveauer