LON

Local Operation Network

LON er et bus-baseret IBI system, som har en lang række anvendelsesmuligheder. Med et bus-baseret system menes at alle komponenter er forbundet i et netværk, kun ved brug af to ledere, som både står for strømforsyning og signaler. Signalerne på buslinjen består af bits. Bits er binære sekvenser af 0’er og 1- tal’er, som i forskellige kombinationer betyder forskellige ting. Det kan f.eks. være et signal der sendes fra en adresse på buslinjen, f.eks. fra et lystændingstryk, som sendes til et outputmodul, som ved signalet sender 230V ud til det lampeudtag som skal tændes.

Et LON system kan styre alverdens ting, især indenfor ventilationsanlæg, industrianlæg og lysstyringsanlæg. Det er et logisk setup med inputs og outputs som trigger hinanden på kryds og tvær og på denne måde skaber automatiske styringer, udløst af f.eks. fastsatte værdier for f.eks. lugtfugtighed, temperatur, luxniveauer og meget mere.
I et LON netværk har alle komponenter en fysisk chip inde i sig, kaldet en Neuronchip. Neuronchippen er på enhedens CPU og indeholder en fast adresse som ikke kan ændres. I et LON netværk kalder disse enheder som alle har en adresse, for noder. Adresserne i et LON netværk er opdelt i domæne som det overordnede, subnet som det næste og til sidst er det noden der angiver den endelige adresse.

Hvis f.eks. domænet hedder 1, subnettet hedder 7 og noden hedder 62, så får komponenten adressen 1/7/62 i programmeringen. I ét LON netværk kan der være et domæne, 256 subnet og 128 noder pr subnet.

LON antal noder

I LON netværket optager alle enheder én node på nær en router som har en Neuronchip på både primærog sekunder siden af netværket.
I et LON netværk skal strengene termineres med modstande. Det gør man for at få signalerne hele vejen igennem bussen. På illustrationen nedenfor ses et LON netværk med 3 subnet med noder på alle subnettene. For enden af alle strenge sidder modstande.

LON topologier

I alle LON komponenter sidder der transceivere. Tranceivertyperne stiller krav til de anvendte kabler.

  • FTT Free Topology Twisted pair Transceiver
  • LPT Linked Power Twisted pair
  • TPT/XF Twisted Pair Transceiver
  • PLT Power Line Transceiver

LON Transceivertyper

Ovenfor ses nogle grænseværdier for de enkelte transceivertyper. Typen bestemmer hvor hurtig forbindelsen kan være, hvor langt man må trække kablerne og hvor mange noder der kan sidde på en linje.